Elk schooljaar zijn er tal van activiteiten en festiviteiten, zoals Sinterklaasfeest, sportdag, Kinderboekenweek en Kerstfeest. Om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren, vragen wij een vrijwillige bijdrage voor elk kind. Een deel van de vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor aankopen, waarvoor door de school geen beroep op de gemeente en Rijksoverheid kan worden gedaan. Een ander deel wordt gebruikt voor de kosten van diverse feesten en (buitenschoolse) activiteiten. Met nadruk wijzen wij u er op dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. De school vindt, ook voor de schoolreizen en het schoolkamp, dat geen enkel kind uitgesloten mag worden. Ouders kunnen ook een beroep doen op het ‘Kindpakket’ van de gemeente Goeree-Overflakkee.