Ouders zijn een belangrijke schakel in het ontwikkelingsproces van kinderen op school. Uit onderzoek blijkt dat educatief partnerschap een bewezen positief effect heeft op de schoolprestaties van het kind en dus belangrijk is voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Daarnaast is er een positieve relatie tussen het sociaal functioneren van leerlingen en de verhouding tussen ouders en school. We onderscheiden op Buten de Poorte de volgende doelen:

  • pedagogische doelen (informatie-uitwisseling en onderlinge afstemming)
  • organisatorische doelen (ondersteunende taken vervullen)
  • democratische of burgerschapsdoelen (medezeggenschap en participatie)

Kort gezegd gaat het om samenwerking tussen ouders en school, om zo samen zorg te dragen voor het optimale onderwijsleerproces van onze kinderen. 

Op welke manier worden ouders geïnformeerd? De informatievoorziening naar ouders/verzorgers:

  • Elk schooljaar publiceren wij de volledige schoolgids op de website
  • Elke maand verschijnt de nieuwsbrief
  • De website is up-to date
  • Informatieavonden/middagen
  • Voor alle ouders, verzorgers en leerlingen plannen we ouder-/rapportgesprekken
  • De Facebookpagina
  • Wij maken dagelijks gebruik van Parro, een communicatiemiddel voor school en ouders/verzorgers.

Veel ouders zijn positief-kritisch naar de school. Ouders informeren met enige regelmaat de collega’s of komen met een vraag of opmerking over uiteenlopende zaken. Wanneer het om een schoolbrede vraag of opmerking gaat, komt deze altijd terug in een teambijeenkomst, de AC en/of MR-vergaderingen. Transparante communicatie, binnen alle geledingen, staat hoog in het vaandel op onze school.