De vijf kenmerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben betrekking op alle direct betrokkenen van de school; ouders, leerlingen en het team. 

Toekomstgericht

Op onze school wordt les gegeven met het oog op de toekomst. Behalve dat we werken met moderne digitale middelen, wordt er ook gewerkt met nieuwe methodes en vindt het hele team het belangrijk om zich te blijven scholen. Een leven lang leren om zodoende de leerlingen te kunnen voorbereiden op de toekomst in de 21e eeuw!

Veilige omgeving

We hebben als uitgangspunt dat leerlingen zich pas kunnen ontwikkelen als ze zich veilig voelen en met plezier naar school komen. Het volledige team draagt zorg voor een veilige en rustige omgeving waarin oog is voor de ontwikkelingsbehoefte van elk kind. Samen met de ouders, als gelijkwaardige partners, streven we naar een positieve (werk)houding en blijven wij allemaal actief om zodoende het welbevinden van het kind zo groot mogelijk te laten zijn. 

Inzetten op talenten

Wanneer wij de talenten van de teamleden goed in beeld hebben, is de volgende stap het inzetten van de talenten van de kinderen. Ieder kind wordt gezien en gehoord en dat betekent dat we er alles aan doen om de talenten van de kinderen tot bloei te laten komen. De leerlingen kunnen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf! 

Hoge ouderbetrokkenheid

Ouders zijn een belangrijke schakel in het ontwikkelingsproces van kinderen op onze school. Uit onderzoek blijkt dat educatief partnerschap een bewezen positief effect heeft op de schoolprestaties van het kind en dus belangrijk is voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Daarnaast bestaat er een positieve relatie tussen het sociaal functioneren van leerlingen en de verhouding tussen ouders en school.

Kwalitatief goed onderwijs

Op onze school staat het volledige team voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Door het bieden van goede instructies, het geven van extra ondersteuning aan alle leerlingen, zowel de meer- en hoogbegaafde leerlingen als de leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak. We hebben kwalitatief goede onderwijsassistenten op onze school die zowel met leerlingen individueel als in een groepje aan het werk zijn. We kunnen elke leerling de aandacht geven die het verdient!