Op OBS Buten de Poorte zijn we na de voorjaarsvakantie 2022 gestart met het 5-gelijke-dagen-model. Dit houdt in dat alle kinderen, van maandag tot en met vrijdag, tussen 8:30 uur en 14:00 uur op school zijn. De kleuters zijn in het schooljaar 2021-2022 op vrijdagmiddag wel uit om 12:00 uur. Alle kinderen lunchen met de leerkracht in het eigen lokaal.